Hoppa till innehåll

Alternativförslag från S gällande ärendet om ny skola på Västeräng

Vi delar bedömningen att om kommunen fortsätter utvecklas i positiv takt kommer det finnas behov av en ny grundskola i Skurups tätort. För oss är det viktig att en ny skola inte byggs alldeles för stor utan bygger på realistiska prognoser. Det är för oss viktigt att värna småskaligheten som alternativ även i Skurups tätort. Vi anser inte det är bra, utifrån ett barn/elev perspektiv, att ha en enhet som möjliggör över 700 elever i åldersspannet 6–15 år.

Vi ställer oss bakom förlaget gällande byggnation av en ny grundskola på Västeräng i Skurup, men att den blir något mindre, precis som de senast byggda skolorna i kommunen (ca 400 elever). Vi vill även värna småskaligheten inom Skurups tätort och anser därför att Alléskolan fortsatt ska vara kvar med fokus på de lägre stadierna.