Hoppa till innehåll

Hem / Vår politik / Pensionärer

Pensionärer

Respekt för den äldre generationen

”Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin. Vi står upp för dem som byggt upp vårt välstånd.”

Socialdemokraterna i Skurup vill:

  • att äldreboende säkras till alla som behöver,­ ingen ska tvingas åldras i ofrivillig ensamhet
  • att äldre så långt det är möjligt möter samma personal från hemtjänsten
  • att syftet med äldreomsorg inte ska vara vinst
  • att all mat som serveras till äldre i kommunens verksamheter ska vara vällagad, näringsriktig, välsmakande och så långt det är möjligt närodlad
  • att pensionärsorganisationernas friskvårdsaktiviteter stärks för att uppmuntra olika träningsformer
  • att mer resurser avsätts till att förebygga fallskador i hemmet tex fixartjänster
  • att arbeta för att öka personaltätheten på särskilda boenden
  • att regionalt verka för att pensionärsrabatter införs för kollektivtrafik i Skåne
  • att anhörigstödet utvecklas och prioriteras

Respekt för den äldre generationen

Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin. Vi står upp för dem som byggt upp vårt välstånd. 

Alla pensionärer ska kunna leva på sin pension. Vi prioriterar att minska de ekonomiska klyftorna mellan arbete och pension. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner måste också minska. Därför ska heltid som norm gälla på hela arbetsmarknaden, föräldraskapet bli mer jämställt och lönediskriminering bekämpas. Så kan också en jämställd pension uppnås. 

Vi Socialdemokrater i Skurup vill att de äldres insatser för vårt samhälle värderas högre. Den service vi ger våra äldre medborgare ska vara riktmärken för våra framgångar. Vi ska ge de äldre den bästa omsorgen, möjlighet till meningsfullhet och samvaro. Ingen ska tvingas åldras i ofrivillig ensamhet.

Många äldre lever ett aktivt liv, men för andra ökar ensamheten. Vi socialdemokrater vill bidra till att minska den psykiska ohälsa som kan uppstå genom isolering. Vi vill förbättra äldres möjligheter att skapa nätverk och ta del av aktuell samhällsinformation. Tillgängligheten till biblioteksverksamhet och kultur‐ och föreningsliv behöver också säkras för den äldre generationen. 

För många är det en trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Kontinuiteten i hemtjänsten behöver däremot förbättras, så att den äldre oftare möter samma personal. När det inte längre känns tryggt hemma ska det i möjligaste mån finnas plats på ett äldreboende. Personalen där ska ha tid att se varje människa. Maten till de äldre ska vara näringsrik, närodlad och välsmakande. Ursprung för råvaror ska lyftas fram och väljas med omsorg för allas hälsa och miljö. 

Vi Socialdemokrater i Skurup vill verka för att sjukvården prioriterar samordnade insatser kring äldre med stort vårdbehov. Geriatriken och dess kompetensområde måste få större utrymme och mer resurser avsättas till detta både i sluten‐ och öppenvård. Fallskador och skador i hemmet orsakar stort lidande och stora kostnader för samhället och kan förebyggas genom utökad kommunal fixartjänst och föreningsbidrag till friskvårdsaktiviteter.

Vi vill kunna ge en trygg äldreomsorg för alla. Skattemedel till äldreomsorgen ska därför gå till de äldres välfärd. Syftet med äldreomsorgen ska inte vara vinst.