Hoppa till innehåll

Hem / Vår politik / Klimat & miljö

Klimat och miljö

Hållbar tillväxt i takt med naturen​

Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning. Sverige ska ta ledningen och vara ett föregångsland. Ambitionen är att bli världens första fossilfria land. En hållbar framtid går via en grön cirkulär ekonomi.  

Socialdemokraterna i Skurup vill:

  • vi verkar för att invånare i hela kommunen ska kunna arbetspendla genom förbättrad kollektivtrafik
  • ekologiska livsmedel alltid är förstahandsval i kommunens egna verksamheter
  • självförsörjning uppmuntras genom att invånare t ex kan erhålla fria odlingslotter
  • vi aktivt stödjer olika lokala initiativ från näringsliv och föreningsliv till grön omställning
  • vi stödjer omställning till mer ekologisk odling i jordbruk inom kommunen

Målet är att Skurup ska vara en grönare kommun som tar ansvar för en hållbar tillväxt.

Hållbar tillväxt i takt med naturen

Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning. Sverige ska ta ledningen och vara ett föregångsland. Ambitionen är att bli världens första fossilfria land. En hållbar framtid går via en grön cirkulär ekonomi.  

Omställning mot ett hållbart samhälle behöver uppfinningsförmåga, så även i vårt Skurup. Det handlar om utveckling av innovationer och nya företag och kooperativa föreningar inom återbruk och delningsekonomi (som exempel verktyg‐ och fritidsbank, bil‐ och cykelpooler). Det handlar också om satsningar på infrastruktur, som kollektivtrafik, cykelvägar, laddningsstationer till elbilar. Mer kunskap behövs för att säkra hållbarhet inom stora kommunala investeringar som t ex byggande där påverkan av materialval och livslängd påverkar likväl som transport och tillverkning. 

Vi socialdemokrater i Skurup vill aktivt verka för att ställa om våra naturtillgångar: åkrar, skogar, vattendrag, vind och sol, så att de kan ersätta de fossila alternativen. Vi vill också ställa om hur vi konsumerar och lever. Vi vill vara föregångare inom grön omställning! 

En absolut förutsättning för en hållbar utveckling är att vi måste minska vår konsumtion på flera områden. Vi kan inte fortsätta leva som om vi hade fyra jordklot att leva på. För var och en av oss handlar det om att göra mer klimatsmarta inköp av både varor och resor, samt att välja mer ekologisk och gärna närodlad mat. Att äta mindre kött och mer grönsaker, frukt och bär är smart både ur hälsosynpunkt och miljöhänseende. Många familjer har redan två dagar i veckan infört vegetariskt på bordet och planerar matinköp för att minska matavfallet. Att välja tåg och kollektiva lösningar för regelbundet pendlande är bra för miljön. Politikens uppgift är att göra dessa val så lätta som möjligt.

Vi socialdemokrater i Skurup vill kunna erbjuda boende i hela kommunen bättre möjligheter att arbetspendla med tåg genom bättre kollektivtrafiklösningar in till tågstationerna. Utredning bör ske om kommunalt driven kollektivtrafik i nord‐sydlig riktning kan komplettera Skånetrafikens busslinjer.

Vi vill främja ekologisk och lokal livsmedelsproduktion genom bättre och mer omfattande krav i upphandlingar. Vi vill även stödja omställning till ekologisk drift i de jordbruk som bedrivs i vår kommun. Omställning mot alternativa proteinkällor som ersätter kött t ex stora bönodlingar, alger och så kallat odlat köttprotein har skapat en ny bransch i stark utveckling. Men den utvecklingen uppnår vi också ett bättre djurskydd.

I Skurup har vi redan påbörjat en resa vad gäller inköp i kommunens verksamheter för att ta ansvar för hållbar ut veckling, klimat och miljö. Skurups kommun är en Fair Trade City och det är viktigt att fortsätta utvecklingen med att de inköp vi gör är producerade under rättvisa förhållanden och bra för miljön. Vi socialdemokrater i Skurup vill att kommunen ska vara föregångare när det gäller maten vi serverar i kommunens verksamheter. Maten ska vara ekologiskt producerad och så långt som möjligt närodlad. Vi vill också stödja utveckling av självhushållning och ta tillvara våra bördiga marker.