Hoppa till innehåll

Valprioritering – Cykelvägar mellan Skurups byar!

Cykla mera! – fler säkra cykelvägar mellan Skurups byar! 🌹🚴

Vi ska bygga cykelvägar mellan våra byar. Vuxna och barn ska tryggt och trafiksäkert kunna cykla till arbetet, skolan och affären, få en god motionstur och hälsa på kompisar i grannbyn. Det skulle innebära att fler väljer cykeln som förstaval som transportmedel. Det här gynnar alla invånare i Skurups kommun.

Just nu är vägarna mellan våra byar direkt olämpliga att cykla på. Inte främst för att vägarna i sig är dåliga, utan för att det är otryggt. Det är många bilar, jordbruksmaskiner och tunga lastbilar som använder vägarna och kör obehagligt fort. Då är det ju självklart att inte vilja släppa ut våra barn i trafiken.

Med denna investering så bygger vi samman det lokala cykelnätet, gena förbindelser som är trafiksäkra med bra standard och där framkomligheten är hög. På så vis blir cykeln ett attraktivt alternativ till bilen och vi får fler att cykla.

🚴🏗️ Vi startar byggnationen mellan sträckorna Rydsgård – Skurup och Slimminge – Skurup.