Hoppa till innehåll

Valprioritering – Satsa på personalen i välfärden!

Vi kommer fortsätta satsa på personalen! 🌹

Vi får aldrig sluta se personalen som den enskilt viktigaste resursen i kommunen. Idag går större delens av kommunens skatteintäkter till just personal i våra kärnverksamheter. Personal med trygga anställningar med bra lön kommer ge en bättre verksamhet och resultera i gladare äldre och barn! Därför är det viktigt att fortsätta satsa på personalen ute på våra förskolor, skolor, äldreboende och i hemtjänsten.

👊FAST JOBB TILL VÅR PERSONAL, alla som vill ska ha en fast anställning i Skurups Kommun. Tiden då många går på vikariat och andra otrygga anställningsformer måste få ett slut. Trygg personal ger en bättre välfärd.

💰💸 PERSONALENS LÖNER MÅSTE HÖJAS, vi kommer fortsätta ge mer i lönerevisionen än vad märket centralt säger.

😊💸 TRIVSELPENGEN SKA VARA KVAR OCH HÖJAS, vi återinförde den och kommer fortsatt satsa på att höja den.

🧑‍🤝‍👩 MER PERSONAL I HEMTJÄNSTEN, vi kommer satsa på mer personal i hemtjänsten för att ge mer tid hos brukarna.

☀️🧑‍🏭 FLER KOMMUNALA SOMMARJOBB, fler unga ska kunna få sitt första sommarjobb i kommunen.