Hoppa till innehåll

Valprioritering – Satsning på personalen i hemtjänsten!

Mer personal och bra villkor för personalen i vår välfärd är en förutsättning för trygg personal och trygga äldre! 🌹

👊🧑‍🤝‍👩MER PERSONAL I HEMTJÄNSTEN, vi behöver personal som har mer tid hos brukarna. Det bidrar till tryggare äldre.

👊FAST JOBB TILL VÅR PERSONAL, alla som vill ska ha en fast anställning i Skurups Kommun. Tiden då många går på vikariat och andra otrygga anställningsformer måste få ett slut. Trygg personal ger en bättre välfärd och trygga äldre.

🧓👵VI FORTSÄTTER SATSA PÅ FRISKVÅRDEN, både bättre miljöer och satsningar på friskvården behövs.