Hoppa till innehåll

Hem / Vår Politik

Vår politik i Skurup

Tryck på bilderna för att läsa mer om vår politik på respektive politikområde.

VÅRA PRIORITERADE MÅL

  • Skurup ska vara en kommun som slår vakt om en rättvis arbetsmarknad och vara ett föredöme som arbetsgivare.
  • Skurup ska vara en grönare kommun som tar ansvar för en hållbar tillväxt.
  • Skurup ska vara Skånes tryggaste kommun att bo och leva i.
  • Skurup ska vara en kommun med stort utrymme för kultur, möten och lärande.
  • Skurup ska vara Skånes bästa skolkommun.
  • Skurup ska vara Skånes äldrevänligaste kommun.

VALMANIFEST 2022

Tryck på pilarna för att gå till nästa sida och tryck på bilderna för att förstora!

VALFILM 2022

Här kan du läsa mer om vilken politik vi går till val på i Skurup

Vi Socialdemokrater vill på olika sätt stärka sammanhållningen mellan människor. Vi skall därför fortsätta att prioritera trygga uppväxtmiljöer och erbjuda en skola som på alla sätt rustar våra barn för framtiden. Vi vill verka för ett mer levande centrum med fler naturliga mötesplatser, med mer plats för kultur och lärande. Det skapar gemenskap och riktig trygghet. 

Vår ambition framåt är att fortsätta bygga vårt varumärke som kommun och att bli Skånes bästa skolkommun.

Vi vill att Skurups kommun skall ligga i framkant när det gäller utvecklingen av det lokala näringslivet, med inriktning kultur- och besöksnäring, digitalisering och grön tillväxt. De äldres insatser för vårt samhälle skall också värderas högre. Den service vi ger våra äldre medborgare ska därför vara viktiga riktmärken för våra framgångar. Vi ska ge dem den bästa omsorgen, en välsmakande, närodlad mat och möjlighet till meningsfullhet och samvaro. Ingen ska tvingas åldras i ofrivillig ensamhet.

Vi vill värna våra naturresurser och kommunens småskalighet. Samtidigt vill vi växa, driva på för utveckling, investera i människor och miljöer för att kunna erbjuda bättre service och livskvalitet för alla boende i kommunen.

Vi tror att framgången ligger i att aktivt stödja och uppmuntra nya samverkansformer mellan lokala entreprenörer, utbildningsaktörer och föreningsliv.

I Skurup ska det finnas utrymme för alla människor som vill bidra. Alla ska känna sig välkomna, äldre som yngre, nyinflyttade som de som bott i kommunen länge. Ingen ska behöva känna sig ensam eller utanför. Alla behövs i vårt samhällsbygge.

VALBUDSKAP 2022

Kommunalt Handlingsprogram

Allt på denna sidan (ovan) och sidorna om olika politikområden är utdrag ur hela vårat kommunala handlingsprogram. Du hittar hela handlingsprogrammet här: